Geschiedenis Gebouw ‘de Hofcamp’

Het pand waarin ThOF gevestigd is, stamt uit 1907 en was vroeger een graanmalerij. Het pand werd gebouwd voor de Coöperatieve Vereniging ‘Samenwerking’. Het doel van deze vereniging was het gezamenlijk malen van krachtvoer voor de aankoop van veevoer en landbouwbenodigdheden. Aankoop van veevoer moest zo goedkoop mogelijk en zo kon men ook de zuiverheid van het vermalen veevoer waarborgen. Mengsels van graanmeelsoorten waren vaak onzuiver en alleen door samenwerking konden de leden worden beschermd tegen geknoei en te hoge prijzen.

De Vereniging had een maalknecht in dienst, twee rijknechten en een pakhuisknecht. Het graan was voor de leden, onder wie boeren, kwekers, landarbeiders, en later ook bezitters van landgoederen. De malerij bestond uit een grote, ongedeelde ruimte en enkele kleinere vertrekken, waarin zich o.a. de zuiggasmotor en kolenberging bevond. In 1915 werd het malerijgebouw verlengd om de machinekamers te kunnen uitbreiden, en een generatorkamer en wagenschuur te maken. In 1926 werd de naam van de coöperatie gewijzigd in Coöperatieve Landbouwvereniging ‘Samenwerking’ en in 1963 in Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging ‘Samenwerking’.

Close

Reserveren

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.